Zgłoszenie pobytu wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości.

Dokonanie rezerwacji wiąże się jednoznacznie z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu .

Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości świadczonych usług na jego rzecz w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.
Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na wskazane konto.

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu niezależnych od organizatora.

Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście, bądź drogą mailową.

Recepcja : +48 881 048 948

e-mail: noclegi.aprim@onet.eu